Kliendid

 Web2 toote kasuks on otsustanud ligi 3000 firmat Eestis.Sellega on Web2 konkurentsitult Eesti populaarseim veebilahendus. 

 

Valik tehtud töödest:


Reklaam

Meedia ja trkk

Sport

Riigiasutused ja kohalikud omavalitsused

Mbel

Meditsiin ja tervishoid

Teadus, haridus ja koolitus

Muud

Jae- ja hulgikaubandus

Kinnisvara

Tootmine

Energeetika ja maavarad

Majutus, toitlustus ja meelelahutus

Erinevate teenuste pakkujad

Aiandus

Puit ja metsandus

Puhastusteenused

Ehitus

Iluteenused

Organisatsioonid

E-poed